تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

ترجمه مقاله با عنوان "یک متد بروز رسانی داده های انبوه در سیستم های توزیع شده "

4,000 تومان
توسط sama
در تاریخ : 30 آبان 1396 - 5:35 ب.ظ
گروه : متون ترجمه شده » کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

Abstract Today, distributed business systems are used widely, and the consistency of their databases are maintained by the distributed transactions. On the other hand, a great deal of data is often updated in a lump-sum in the business systems. And, since the non-stop service has become general, it is necessary to perform this lump-sum update concurrently with the online transactions that service to users. So, some methods are utilized to avoid the influences on the online transactions, like the mini-batch that splits a lump-sum update into small transactions and executes them one after another. However, in the distributed systems, since it has to be executed by the distributed transactions, there is a problem on the efficiency to update a great deal of data by this method. For this problem, we propose to apply an update method to the distributed systems, which utilizes the records of data about the time to avoid conflicts between the lump-sum update and the online transactions. Moreover, through experiments using a prototype, we confirmed that it can update data more efficiently than the chain of small transactions even in the distributed systems. c 2013 The Authors. Published by Elsevier B.V. Selection and peer-review under responsibility of KES International. Keywords: database; distributed system; batch processing; mini-batch; distributed transaction چکیده می¬توان گفت که امروزه سیستم های تجاری توزیع شده در مقیاس زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند که البته سازگاری پایگاه های داده ای آنها نیز توسط تراکنش های توزیع شده برقرار است. از سوی دیگر، در یک چنین سیستم هایی با حجم عمده ای از داده ها روبرو هستیم که بر روی این سیستم ها بروز می¬شوند. از آنجایی که امروزه سرویس های بلاوقفه نیز بسیار رواج یافته اند، ضروری است تا این پروسه ی بروز رسانی حجیم را به صورت همزمان و با استفاده از تراکنش های آنلاینی صورت دهیم که سرویس های خود را به صورت بلاوقفه مشتریان عرضه می¬کنند. از این رو، به منظور اجتناب از تأثیراتی که تراکنش های آنلاین با خود به همراه دارند، متد هایی مانند متد mini-batch بکار گرفته شده اند که پروسه ی بروز رسانی را به چندین تراکنش کوچک تقسیم کرده و پس از آن این تراکنش ها را یکی پس از دیگری اجرا می¬کند. اگرچه از آنجایی که در سیستم های توزیع شده باید تراکنش ها به صورت توزیع شده اجرا شوند، بروز رسانی حجم عمده ای از رکورد های داده ای توسط این متد ممکن است مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد. به همین دلیل، قصد داریم متدی را ارائه دهیم که از رکورد های داده ای به صورت آنی استفاده کرده تا از تعارضات بین بروز رسانی انبوده و تراکنش آنلاین اجتناب به عمل آورد. علاوه بر این، با استفاده از آزمایشات صورت گرفته، این اطمینان را حاصل کرده ایم که در مقایسه با تراکنش های کوچک زنجیره ای ،با استفاده از این متد می¬توان داده ها را به صورت کارآمد تر در سیستم های توزیع شده بروز رسانی کرد. واژگان کلیدی: پایگاه داده، سیستم توزیع شده، پردازش دسته ای ، mini-batch، تراکنش توزیع شده

(کارشناسی ارشد)-17 صفحه