تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

ترجمه مقاله با عنوان "مدیریت تداخل تراکنش‏ها در سیستم پایگاه‌داده بلادرنگ"

4,000 تومان
توسط sama
در تاریخ : 30 آبان 1396 - 5:58 ب.ظ
گروه : متون ترجمه شده » کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

Abstract –Transactions in real time distributed database systems should be scheduled considering both data consistency and timing constraints. Proper management of transactions is required during the arrival, execution or other phases of transactions. In this paper we describe some mechanisms to improve the performance of such a system. Synchronizer is used to enforce the serialization order among the arriving and executing transactions. For the transactions held up by one or more locks, a prioritizing mechanism is used to manage the conflicting among them. Some transaction does not need to participate in all the phases, if they don’t have any assignment to perform. Details of such transactions are updated in an early notification log file and processing time is saving during each phases of transactions. This helps the system increase the proficiency and throughput solving the conflicts among the transactions. Keywords-Conflict, locking, Early notification, Int. agent. چکیده – تراکنش‎ها در سیستم‎های پایگاه‏داده‎ی توزیع‏شده‎ی بلادرنگ باید با توجه به سازگاری داده‎ها و محدودیت‎های زمانی، زمانبندی شوند. مدیریت صحیح تراکنش‎ها در مدت ورود، اجرا یا سایر مراحل الزامی می‎باشد. در این مقاله ما مکانیزم‏هایی را جهت بهبود عملکرد چنین سیستم‏هایی ارائه می‏دهیم. به منظور حفظ ترتیب توالی‎پذیری میان تراکنش‎های وارده و در حال اجرا، از همگام‎کننده استفاده می‎شود. برای تراکنش‎هایی که دارای یک یا چند قفل هستند، از یک مکانیزم الویت‎بندی جهت مدیریت تداخل بین آن‏ها استفاده می‏شود. تراکنش‏هایی که هیچ وظیفه‎ای جهت انجام نداشته باشند نیاز به شرکت در تمام مراحل ندارند. جزئیات چنین تراکنش‏هایی در فایل ثبت اولیه به‏روز می‏شود و در زمان پردازش تراکنش در هر مرحله صرفه‎جویی می‏شود. این کار، با رفع تداخل میان تراکنش‏ها، به افزایش کارایی و بازده خروجی (عملکرد) کمک می‏کند.

(کارشناسی ارشد) 13 صفحه