تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

مدیریت زنجیره تامین وتقاضا

مدیریت

قیمت
25,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 512 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

تعريف مديريت زنجيره تامين.. 4

طرح كلى يك زنجيره تامين 5

فرآيندهاى اصلى.. 5

فازهاى اصلى مديريت زنجيره تامين.. 7

فاز اول: طراحى مفهومى    7

انقلاب زنجيره تأمين.. 7

فصل دوم

مديريت موجودي كالا (Inventory Management) 12

تداركات... 12

ارسال به موقع كالا. 14

نكات كليدي كه بايد آموخت... 15

فصل سوم

رقابت پذيري.. 17

موضوعات كليدي.. 17

اشارات ضمني: محيط فرصت هاي راهبردي.. 18

فرمان هاي راهبردي.. 18

      اصلاح فرايند. 18

      فرايند چند واحدي وچند شركتي كسب وكار را ادغام نماييد. 18

      بينش سازمان هاي واقعا مولد و بهره ور 18

راهبردهايي براي مزيت رقابتي ‍: 19

فناوري اطلاعات براي پشتيباني فرايند : سيستم پشتيباني تيمي با استفاده از گردش كار يا گروه افزار 19

فرمانهاي راهبردي 19

مديريت توسعه دانش فرايند. 19

انفورماتيك شناختي : چارچوبي نظري براي مديريت زنجيره عرضه. 19

يك راهبرد جامع براي مزيت پايدار بلند مدت... 19

فصل چهارم

بعد الكترونيكي مديريت زنجيره تأمين.. 22

دانش روز 22

چشم انداز مديريت راهبردي.. 24

تمركز راهبردي : فرايندهاي شركتي.. 25

فرمان راهبردي : اصلاح فرايند. 25

فرمان راهبردي : فرايندهاي اساسي كسب وكار را يكپارچه سازي كنيد. 26

فرمان راهبردي : فرايندهاي درحال ظهوركسب وكاررايكپارچه كنيد. 26

فرمان راهبردي:فرايند چند واحدي وچند شركتي كسب وكار را ادغام نماييد. 27

كانون توجه راهبرد: افراد به عنوان يك سرمايه راهبردي.. 27

فرمان راهبردي : بينش سازمان هاي واقعا مولد و بهره ور 28

فرصتهاي راهبردي درزنجيره تامين و يكپارچگي چرخه سفارش.... 31

فرمان راهبردي : سيستم هاي پشتيباني كار تيمي.. 32

راهبردهايي براي مزيت رقابتي ‍: 33

فناوري اطلاعات براي پشتيباني فرايند : سيستم پشتيباني تيمي با استفاده از گردش كار يا گروه افزار 34

فرمان راهبردي : ساختار چند خدماتي براي نقش هاي متوازن افراد و فناوري.. 35

فرمان راهبردي : مديريت توسعه دانش فرايند. 36

مديريت دانش راهبردي.. 37

الگوهاي انديشه و عمل.. 37

فناوري و الگوها 38

انفورماتيك شناختي : چارچوبي نظري براي مديريت زنجيره عرضه. 38

انفورماتيك شناختي : 38

پشتيباني فناوري از الگوها : مرور اجمالي.. 40

فرصتهاي راهبردي : خلاصه. 40

راهبرد اوليه. 40

در جستجوي دستيابي به مزيت رقابتي چشمگير. 41

يك راهبرد جامع براي مزيت پايدار بلند مدت... 42

فرصت براي لجستيك : 43

مزيت رقابتي از طريق افراد و فناوري : 43

فصل پنجم

فن‌آورى اطلاعات ومديريت زنجيره تامين: 46

بررسى جايگاه مديريت زنجيره تامين در پياده‌سازى تجارت الكترونيك : 46

موانع پياده‌سازي SCM : 47

بررسى تكنولوژى توليد و برآورد نحوه تامين دانش فنى مورد نياز : 48

ساختار شبكة تأمين : 48

ابعادساختاري شبكه(ساختارافقی وعمودی) : 49

بعد افقي ساختار: 49

بعد عمودي ساختار 49

بعد موقعيت افقي ساختار 49

ارتباطات و اطلاعات درون شبكه. 49

فرايند‌هاي شبكة تأمين 51

فرايند مديريت ارتباطات 51

فرايند مديريت خدمت 51

فرايند مديريت موجودی 51

فرايند سفارش ها و نيازمنديها 51

فرايند جريان توليد 52

فرايند تداركات 52

فرايند توسعه محصول وخريد 52

فرايند بازگشت 52

شبكة تأمين يكپارچه چیست 52

مرا حل یکپار چه سازی.. 53

تجهيزات كليدي مديريت زنجيره تأمين.. 54

دسته‌بندي دوازده‌گانه عبارتند از 54

موقعيت مكاني  54

حمل و نقل و لجستيك  54

موجودي و پيش‌بيني.. 54

بازاريابي.. 55

روش VMI 55

طبقه بندي موقعيت 55

طراحي محصول و معرفي توليدات جديد. 56

پشتيباني و خدمات پس از فروش.... 56

پيمان‌هاي استراتژيك وخريد كالا از منابع خارج از كشور 56

اندازه گيري‌ها و محرك‌ها 56

مباحث جهاني.. 56

ده مرحله براي كارآمد ساختن زنجيره تأمين 56

1. تداوم تحويل به موقع محصول 57

2. به همياري بينديشيد؛ به روند تقاضا فكر كنيد. 58

3. حفظ كيفيت 59

4. مديريت اطلاع‌رساني 59

5. مديريت تحول 60

6. تشخيص دادن نقش‌های تازه 61

7. انتخاب فناوري مناسب 61

8. از هم اكنون برای شبكه تأمين آينده سازماندهي كنيد 62

9. ورود به محيط شبكه اينترنت 63

10. حضور در شبكه اينترنت 64

گذر از زنجيره تأمين به شبكه تأمين 64

سير تكامل گروه‌هاي هميار 64

امكان بهبود كيفيت در جبهه  IT 65

مدل‌هاي كسب و كار اينترنتي در حال تكامل.. 66

مبارزه باكلاهبرداري در تجارت الكترونيكي 67

فصل ششم

حمل و نقل الكترونيكي 69

تداركات الكترونيكي 70

وضعيت تداركات الكترونيكي.. 70

دسترسي الكترونيكي به منابع 70

تهيه الكترونيكي مواد اوليه 71

بعضي از نكات مربوط به تهيه مواد اوليه به صورت الكترونيكي 73

مواردي از شيوه‌هاي برتر. 73

تأكيد روي آموزش الكترونيكي.. 73

خدمات پشتيباني در موقع ارائه طريق 73

قرار دادن مديريت مواد اوليه دراينترنت 74

سازمان‌دهي، كليد ورود به اينترنت است 74

افزايش تدريجي مديريت داده ها داراي اهميت است 74

كنفراس اينترنتي 74

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین وتقاضا 75

نتيجه گيري کلی.. 86

منابع و مأخذ. 91

 

 

مقدمه:

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر كيفيت بالا و خدمت رسانى سريع، موجب افزايش فشارهايى شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمى‌توانند به تنهايى از عهده تمامى كارها برآيند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و توليدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته‌اند. علت اين امر در واقع دستيابى به مزيت يا مزاياى رقابتى با هدف كسب سهم بيشترى از بازار است. بر اين اساس، فعاليت‌هاى نظير برنامه ريزى عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزى محصول، خدمت نگهدارى كالا، كنترل موجودى، توزيع ، تحويل و خدمت به مشترى كه قبلا همگى در سطح شركت انجام مى شده اينك به سطح زنجيره عرضه انتقال پيدا كرده است. مسئله كليدى در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامى اين فعاليت‌ها است. مديريت زنجيره تامين  (SCM ) پديده‌اى است كه اين كار را به طريقى انجام مى‌دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت کنند.
در حالت كلى زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشكيل مى‌شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به وسيله جريان‌هاى مواد، اطلاعات و جريان‌هاى مالى به يكديگر مربوط مى‌شوند. اين سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هايى باشند كه مواد اوليه، قطعات، محصول نهايى و يا خدماتى چون توزيع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى توليد مى‌كنند. حتى خود مصرف كننده نهايى را نيز مى‌توان يكى از اين سازمان‌ها در نظر گرفت.