تگ های برتر

شبیه سازی سیستم اتو رستوران هابیل و خباز با Arena

%100 اجرایی

قیمت
10,000 تومان
خریداری شده: 27 بار
بازدید: 3470 بار
ایجاد شده توسط: saba93 (طاهره مرادیان)

یک رستوران با دو تحویل دهنده(هابیل وخباز)غذا به مشتریان در نظر بگیرید. هنگام ورود سفارش جدید به رستوران هر خدمت دهنده که بیکار باشد کار را انجام می دهد و در زمانی که هر دو بیکارند هابیل به دلیل تجربه بیشتر در این امر سفارش دهی به مشتریان را به عهده می گیرد با توجه با این که زمان خدمت دهی هر خدمت دهنده و زمان ورود متوالی مشتریان دارای توزیع احتمالی مشخص است سیستم فعلی را تحلیل کنید