تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

هنر تحقيقي پيرامون ‌استندهاي گرافيكي

هنـــر

قیمت
15,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 548 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (admin -)

چكيده 1

پيشگفتار 3

مقدمه. 4

فصل اول:هنر گرافیک

هنر گرافيك.... 6

1-1- تاريخچه كوتاهي از هنر گرافيك.... 7

1-2- بررسي علم ارتباط تصويري و بصري.. 8

نتيجه. 11

فصل دوم:تبلیغات

2-1- سابقه تاريخي تبليغات... 13

2-2- تبليغات چيست؟. 13

2-3- مضمون تبليغات... 13

2-4- شرايط اساسي براي تبليغات به طرز مؤثر. 14

2-5- بررسي رنگ در تبليغات... 15

2-5-1- تأثير رنگ در تبليغات... 16

2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ.... 16

2-5-3- رابطه و رنگ و بيننده در تبليغات... 17

نتيجه. 17

فصل سوم:گرافیک محیطی

3-1- گرافيك محيطي.. 19

3-2- گرافيك محيطي مسطح يا دوبعدي.. 20

3-3- پيكتوگرامها 23

3-3-1- وظيفه و عملكرد پيكتوگرام. 24

3-4- گرافيك محيطي حجمي يا سه بعدي ( خط، فرم، بافت … ) 26

3-5- اقسام گرافيك محيطي حجمي.. 35

3-5-1- گرافيك محيطي فضاهاي عمومي.. 36

3-5-2- گرافيك محيطي فضاهاي باز 38

3-5-3- گرافيك محيطي فضاهاي بسته. 39

نتيجه. 40

فصل چهارم:استند

4-1- استند چيست؟. 42

4-2- تقسيم‌بندي استندها 43

4-3- طراحي گرافيكي استند. 43

4-4- چگونه بايد از رنگ در طراحي استند استفاده كرد؟. 45

4-5- طراحي خط در استند. 46

4-6- نمايش و عرضه كالا در استندهاي تبليغاتي.. 49

4-6-1- چگونگي نمايش طرحهاي استند. 50

4-7- توليد. 52

4-8- حركت در استند. 53

2-9- تكامل طرحها 54

4-10- انواع استند. 58

4-11- طرحهاي ثابت و هميشگي.. 60

4-12- استندهاي نمايشگاهي.. 62

4-13- استندهاي برتر. 63

نتيجه. 64

فهرست منابع و مأخذ فارسي.. 65

 

چكيده

     هنر گرافيك همچون پوسته‌اي است كه هسته حياتي و فرهنگ ملي را به صورت زيبايي ارائه مي‌نمايد. هسته يا محتواي هنرگرافيك بر پايه فرهنگ ملي قراردارد.

     در اين رساله سعي بر آن شده كه از بحث وسيع و گسترده گرافيك ، كه يكي از شاخه‌هاي اين رشته ، استندهاي تبليغاتي است ، تعريف مختصري بيان شده است.

     قابل ذكر است كه براي ايجاد ارتباط بين اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتياج به تبليغات قابل ذكر است كه براي ايجاد ارتباط بين اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتياج به تبليغات داريم. تبليغات جنبه‌هاي گوناگوني دارد. تبليغات عمومي و تبليغات بازرگاني ، كه در همه اين موارد گرافيك محيطي نقش بسيار فراواني را در جامعه امروزي ايفاء مي‌كند كه خود نيز تقسيم‌بندي و انواع مختلفي را دارا مي‌باشد.

     گرافيك محيطي شامل دو بخش است. گرافيك محيطي دوبعدي و گرافيك محيطي سه‌بعدي
( حجمي ) ، كه حيطه عمل بسيار گسترده‌اي دارد. گرافيك محيطي مي‌تواند جنبه اطلاع‌رساني يا حالت تأكيد نسبت به موضوعي را داشته باشد و يا جنبه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و در آخر جنبه‌هاي تبليغاتي ، كه همه اين عوامل كيفيت و عناصر بصري را دربرمي‌گيرند.   

     در بخش گرافيك محيطي ، استندها يكي از موضوعاتي مي‌باشند كه در امر اطلاع‌رساني و تبليغات در جامعه امروزي كاربرد فراواني دارند.

     به طور كلي استندها را مي‌توان به دو شاخه تقسيم نمود :

     1- استندهايي كه براي شناسائي يك مكان بكار مي‌روند.

     2- استندهايي كه براي تبليغات هستند ، كه در اين شاخه ، استندهاي تبليغاتي مورد بررسي قرارگرفته است.

     استندهاي تبليغاتي طرحهايي هستند كه طرح موضوع مورد نظر را بصورتي برنامه‌ريزي مي‌كند كه فرم

نهايي به تنهايي و با امكانات ويژه در محل مناسب خود قرارگيرد و سوژه مورد نظر را به خوبي معرفي نمايد. استندهاي تبليغاتي را نيز مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود :

     استندهايي كه در فضاي باز قرارمي‌گيرند و استندهايي كه در فضاي بسته كاربرد دارند و دربارة هريك از اين موارد توضيح داده شده است.

     قابل ذكر است اين رساله در چهار فصل هنر گرافيك ، تبليغات ، گرافيك محيطي و استندهاي تبليغاتي مورد بررسي قرار گرفته است.