تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

بازیافت زباله های آهنی

بازیافت زباله های آهنی

قیمت
5,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 189 بار
ایجاد شده توسط: mohsen1360

{بازیافت زباله های آهنی}

زباله های آهنی شامل فلزاتی می شوند که در ترکیب اصلی آنها آهن به کار رفته است.

مانند آهن و فولاد این گروه در جاهایی مثل بدنه ماشین های کهنه ابزار های خانگی فلزاتی که در ساختار و اسکلت ساختمان به کار می رود. ریل های آهن و...

در سرا سر جهان میلیون ها تن از این فلزات کهنه در کوره ها ذوب می شوند و نا خالصی آن ها جدا می شوند و توسط افراد متخصص قالب گیری و ریخته می شوند و به اشکال مختلفی در می آید. باز یافت آهن و استیل به روش ذوب کردن و دو باره قالب گیری کردن انجام می شود . قطعات بازیافتی از دو دسته بزرگ به وجود می آید. دستهی اول شامل قطعات بازیافت خانگی است که در زباله ها وجود دارد و دسته ی دوم شامل قطعاتی می شوند که شامل عملیات کارخانه ای برای ساخت فولاد است . این گروه را توسط ماشین هایی به کارخانه ی ذوب آهن می برند و آن ها را دو باره بازیافت می کنند.