تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

مجتمع ورزشی

رساله مجتمع ورزشی پی دی اف

قیمت
5,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 247 بار
ایجاد شده توسط: minab2988

فرمت فایل : PDF

با توجه به افزايش تعداد معلولان و جانبازان در جامعة امروز ، به خصوص پس از جنگ تحميلي و هم چنين با توجه به ضرورت پرداختن معلولين به ورزش ، به منظور تقويت توان جسمي و روحي آنها و با توجه به موفقيت ورزشكاران معلول كشورمان در عرصه هاي جهاني ورزش ، ايجاد محيطي مناسب از نظر فيزيكي و رواني براي اين عزيزان جهت پرداختن به امر ورزش يكي از ضروريات جامعة كنوني ما ميباشدكه موضوع پروژه با توجه به اين نياز انتخاب شده است : مجتمع ورزشي توانيابان همدان .

ورزش مجموعه اي از حركات فكري و بدني مي باشد كه به تقويت و پرورش روح و جسم مي پردازد و باعث ايجاد شادي و نشاط در آدمي مي گردد . از طرفي ، شادي  يكي از حالات انسان است كه در آن حال ، انسان تمايل بيشتري به ورزش از خود نشان مي دهد . از اين رو ، ايجاد محيطي شاد و پويا كه معلولان را به حركت وادارد به عنوان مباني نظري طرح انتخاب گرديد .

روش تحقيق در اين رساله ، بر پاية برداشت و فشرده نمودن كتب ، رسالات و مقالات منتشره ، به روش كتابخانه اي بوده است . براي تكميل بررسي ها  به سايت هاي اينترنتي مراجعه شده و تعدادي از مقالات در خصوص نمونه ها ترجمه شده است . هم چنين براي آگاهي از نقطه نظرات ورزشكاران معلول در خصوص مشكلات ورزشگاه هاي همدان ، پرسشنامه هايي تهيه شده و در اختيار اين عزيزان قرار گرفت ، كه نتايج آن در فصل نمونه ها بيان شده است . علاوه بر آن ، براي آگاهي و آشنايي بيشتر از وضعيت سالن ها در شهر همدان ، در تعدادي از جلسات تمرين تيم واليبال نشستة بانوان شركت نمودم .

 پس از بررسي معلوليت و انواع آن و شناسايي ورزش هاي مناسب معلولين در فصل اول ، مباني نظري در فصل دوم  شرح داده شده و در فصل سوم نمونه هايي در اين زمينه ، از ايران و جهان آورده شده است .  در فصل چهارم ضوابط مربوط به طراحي براي معلولين و قوانين طراحي ورزشگاه ها (شامل استانداردها ، دياگرام هاي ارتباطي و قوانين فني) مورد بررسي قرار گرفت و

نهايتاً پس از شناخت محيط طرح در فصل پنجم ، چارچوب طراحي به دست آمد .


محصولات مرتبط