تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

این مجموعه شامل تشریح…

قیمت
38,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 189 بار

این مجموعه شامل تشریح فرآیندهای مدیریت پروژه، آموزش روندهای موجود در کارگاه در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه، نحوه تهیه ساختار شکست کار، تعریف فعالیتها، توالی فعالیتها، تعریف منابع، توالی منابع،محدودیت منابع، نحوه تشکیل گانت چارت می باشد