تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

طراحی و ساخت دستگاه تولید بیوگاز

طراحی و ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن

قیمت
12,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 450 بار

مجموعه گازهاي توليدي حاصل از هضم و دفع فضولات، اعم از انساني، گياهي و حيواني كه در نتيجه فقدان اكسيژن و فعاليت باكتري¬هاي غير هوازي خصوصاً باكتري¬هاي متان¬زا توليد مي¬شود، بيوگاز گفته مي-شود. اين گاز به طور طبیعی در باتلاق¬ها، مرداب¬ها و يا مکان¬هاي دفن زباله¬هاي شهري توليد مي¬شود و براي استفاده، لازم است مهار گردد (عمرانی، 1375). برای استفاده اقتصادی از بیوگاز، عمل تخمیر را می¬توان در شرایط کنترل شده در دستگاهی نسبتاً ساده به نام مخزن هضم انجام داد (الماسی، 1384). بيوگاز از روش تخمير بي¬هوازي زيست¬توده حاصل مي‎¬شود. در واقع بیوگاز مخلوطی است از گازهای گوناگون که گاز متان عنصر اصلی تشکیل دهنده آن است (الماسی، 1361)؛ به طوری که حدود 55 تا 70 درصد این گاز را متان و حدود 35 تا 40 درصد آن را دی اکسید کربن و درصد بسیار ناچیزی را گازهای ازت و هیدروژن سولفوره و غیره تشکیل می¬دهند که مقادیر این گازها بستگي به دماي مخزن هضم و نوع مواد آلی داشته و با تغییرات آنها درصدهای گاز تغییر می¬یابند (عبدلی، 1363). طبق مطالعات انجام گرفته بر روی تجزیه بیوگازِ حاصل از مخازن هضم، ترکیبات بیوگاز از این قرارند (جدول 1-1): جدول ‏1 1- ترکیبات موجود در بیوگاز نوع گاز درصد موجود در بيوگاز CH4 70 – 55 % CO2 40 – 35 % N2 3 – 0 % H2 1 – 0 % O2 1 – 0 % H2S 1 – 0 % عنصر با ارزش بیوگاز، گاز متان می¬باشد که هر چه درصد آن بالاتر باشد، کیفیت بیوگاز بهتر و تولید آن به¬صرفه¬تر می¬باشد (الماسی، 1361). بیوگاز دارای رنگی شفاف با بویي ‏قابل تشخيص مانند بوی تخم مرغ گنديده و بی طعم و مانند دی اکسید کربن، یک گاز گلخانه¬ای است؛ با این تفاوت که اثر گلخانه¬ای آن حدود 25 برابر اثر دی اکسید کربن می¬باشد(شیخ قاسمی، 1373). بیوگاز با یک شعله آبی رنگ که دارای حرارت 800 درجه سانتی¬گراد است می¬