تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

گزارش کارآموزی در شرکت زمزم شرق تهران

بررسی و مطالعه خط تولید نوشابه

قیمت
3,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 312 بار
ایجاد شده توسط: sajadk (سجاد کریمی)

گزارش کارآموزی در شرکت زمزم شرق تهران بررسی و مطالعه خط تولید نوشابه و کنترل کیفیت و بازار این فایل در قلب ورد (doc) و 160 صفحه می باشد. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول 1- مقدمه: 1 تاريخچه نوشابه¬سازي در جهان: 2 تاريخچه نوشابه¬سازي در ايران: 4 تاريخچه كارخانه زمزم: 5 مشخصات كلي كارخانه زمزم شرق تهران: 6 اهميت مصرف نوشابه: 7 2- خط توليد : 10 1-2- دستگاه تخليه¬كننده بطري از جعبه (Un Caser) 10 2-2- بطري¬شور “Bottle Washer” 10 3-2- آئينه¬بان 15 4-2- فلوميكس (Flow-Mix) 15 5-2- هواگير آب (Deaerator) 16 6-2- كربوكولر 17 7-2- كمپرسورها 19 8-2- كندانسورها 19 9-2- پركردن بطريها و بسته¬بندي: 20 10-2- دستگاه تشتك¬زن 21 11-2- پركردن جعبه نوشابه (Case Packer) 22 عنوان صفحه فصل دوم الف) آب 25 مقدمه: 25 ويژگيهاي آب مصرفي در صنايع نوشابه¬سازي: 27 1-1- خواص فيزيكي آب: 29 2-1- خواص شيميايي آب 31 انواع موادشيميايي مصرفي جهت تصفيه آب 41 عمليات واحد تصفيه آب 42 ب) واحد عصاره: 48 عصاره يا بنيان نوشابه: 48 افزودنيهاي مجاز در نوشابه: 48 شيرين¬كننده¬ها (Sweeers) 49 تهيه شربت اوليه از شكر جامد: 50 فيلتراسيون شربت اوليه: 51 روشهاي فيلتراسيون شربت اوليه: 51 تهيه شربت نهايي (عصاره): 53 روش نگهداري و ذخيره عصارة غليظ نوشابه: 53 انواع عصارهها: 54 1- عصاره كولا 54 2- عصاره¬هاي پرتقالي: 56 3- عصاره نوشابه¬هاي ساده 57 4- عصاره آب ميوه¬جات 58 ج- واحد گاز دي اكسيد كربن CO2 59 دي اكسيد كربن و خصوصيات گاز كربنيك در نوشابه 59 عنوان صفحه روش توليد گاز CO2 : 59 د- «واحد CAN» 62 مشخصات قوطي¬هاي فلزي: 62 بسته¬بندي محصول: 63 تفاوت پر كردن قوطي با پر كردن بطري: 64 د- كنترل كيفي: 65 1- د- آزمايشهاي مربوط به آب: 66 2-د- آزمايش مربوط به عصاره خانه: 68 3-د- آزمايش واحد توليد گاز CO2 : 68 4-د- آزمايشات انجام گرفته روي نوشابه: 69 اندازه¬گيري قند قبل از هيدروليز و بعد از هيدروليز: 74 5-د- اندازه¬گيري درصد سود كاستيك در بطري شور: 76 6-د- آزمايش بطري خارج شده از بطري شور: 77 7-د- تعيين خاكستر كل: 77 8-د- تعيين مقدار بنزوات سديم برحسب اسيد بنزوئيك: 77 9-د- آزمايشهاي ميكروبي: 78 9-3-MOهاي مسئول فساد 82 هدف از آزمايشهاي ميكروبي در نوشابه¬ها: 85 شمارش ميكروب (توتال كانت) : 86 كپك و مخمر: 86 كلي فرم 86 مسائل بهداشتي در كارخانه: 87 بهداشت كاركنان: 87 بهداشت انبارها: 87 عنوان صفحه مايعهاي مخصوص تميزكننده: 89 دستگاههاي تميزكننده: 91 عوامل مؤثر در استريليزه نمودن صحيح: 93 استريليزه نمودن قسمتهاي مختلف دستگاه: 94 صادرات و واردات : 94 فصل سوم موقعيت شغلي كارآموز: 96 امور جاري در دست اقدام كارخانه زمزم : 96 محاسن و معايب : 96 فصل چهارم نتيجه¬گيري: 98 پيشنهادات: 99 توصيه¬ها: 99 ضميمه¬ها (استانداردها) : 100 منابع: 112