تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

تحلیل سیستم های آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

قیمت
3,500 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 163 بار
ایجاد شده توسط: sajadk (سجاد کریمی)

تحلیل سیستم های آبیاری تحت فشار این پروژه در قالب فایل ورد (doc) و 51 صفحه می باشد. فهرست مطالب عنوان.........صفحه چکیده 6 مقدمه 7 تاریخچه آبیاری در ایران 8 آب وهوا 8 وضعیت خاک وشیب زمین 9 نمودار طبقه بندی سیستم های آبیاری تحت فشار 10 آبیاری قطره ای باماشین متحرک 11 خرد آبیاری 11 آبیاری نبضی 11 رشد بهتر گیاه وافزایش محصول 12 محدویت های فنی اقتصادی 12 مه آبیاری 13 آبیاری موضعی 13 آبیاری قطره ای سطحی 13 آبیاری قطره ای زیر سطحی 14 آبیاری حبابی 14 آبیاری قطره ای باماشین متحرک 14 قسمت های مختلف روش آبیاری قطره ای 16 تعریف سیستم های آبیاری : 16 نیاز آبیاری : 16 شرایط اساسی انتخاب روش های آبیاری : 16 روش های آبیاری ؛ 17 الف -آبیاری سطحی سنتی 17 ب-آبیاری تحت فشار (نوین) 17 ۱-آبیاری بارانی : 17 روش کلاسیک 17 ۱-۲:روش دستگاه آبیاری غلطان 17 روش دستگاه آبیاری بارانی قرقره ای 18 مزایای آبیاری بارانی 18 ۲-آبیاری قطره ای 19 مزایای آبیاری قطره ای 19 ۳-آبیاری زیرزمینی 19 مزایای آبیاری زیرزمینی 20 توصیه ها جهت روند بهتراجرای سیستم های تحت فشار: 20 ۱-ضرورت توسعه روش های آبیاری تحت فشار : 20 ۲- مراحل توسعه آبیاری تحت فشار : 21 ۳- مراحل دستیابی به یک سیستم موفق در سطح مزرعه: 21 انواع سیستم های قطره ای 22 آبیاری دریپ : 22 آبیاری زیر بستری : 22 آبیاری فواره ای ( بابلر ) : 22 آبیاری اسپری : 23 طرز کار کلی سیستم قطره ای : 23 محاسن آبیار ی قطره ای : 23 عملیات زراعی آسانتر : 24 به کارگیری آ‌ب شور : 24 معایب آبیاری قطره ای : 24 گرفتگی : 24 یکنواختی : 25 شرایط خاک : 25 تجمع نمک : 25 خطرات : 25 ۱ ) معرفی سیستم آبیاری قطره ای 26 تعداد نقاط ریزش و انواع آرایش قطره چکانها در روی لوله های فرعی 28 انواع روش های آبیاری قطره ای 29 آرایش مستقیم یک ردیفه 30 آرایش مستقیم دو ردیفی 30 آرایش قطره چکانهای چند شاخه ای 31 آرایش قطره چکانها بصورت زیگزاک 31 آبیاری بارانی 31 انواع سیستم های آبیاری بارانی : 32 آبیاری بارانی به روش کلاسیک کلاسیک ثابت : 32 کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک : 32 انواع سیستم های آبیاری قطره ای 33 ۱-آبیاری قطره ای: 33 ۲-سیستم آبیاری کلاسیک: 34 ۳-سیستم آبیاری غلتان: 35 ۴-سیستم آبیاری قرقره ای: 35 ۵-سیستم دوار مرکزی: 35 ۶-سیستم خطی: 35 ۷-سیستم آبیاری تراوا: 36 ۸-سیستم قطره ای ثقلی: 36 مدیریت اسید شویی 36 اسید شویی 36 نحوه اسید شویی 37 آبیاری بارانی: 38 انواع سیستم های آبیاری بارانی: 38 اجزای سیستم های آبیاری بارانی: 39 اندازه قطرات در آبپاش ها: 39 مزیت ها و محدودیت های آبیاری قطره ای 40 مزیت های بالقوه آبیاری قطره ای 40 محدودیت های بالقوه درآبیاری قطره ای 42 - محدودیتهای فنی –اقتصادی 42 اجزاء تشکیل دهنده سیستم آبیاری قطره ای 44 قطره چکانها 45 ملاحظات نگهداری سیستم 47 ملاحظات مدیریتی سیستم 47 شرایط محیطی درآبیاری قطره ای 47 الف- آب وهوا 48 ب- وضعیت خاک وشیب زمین 48 ج- منابع آب 49 منابع : 51