تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

كوره هاي القايي در فركانس شبكه

مهندسی برق کوره‌های القايي در فركانس شبكه

قیمت
18,500 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 185 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

چکیده امروزه کوره‌های القائي يكي از اساسی‌ترین نيازهاي صنعت می‌باشد و درواقع می‌توان گفت بسياري از صنایع به نوعي به اين نوع کوره‌ها وابستگي دارند. اين کوره‌ها انواع مختلفي دارند كه در این پایان‌نامه سعي شده است يكي از پرکاربردترین آن‌ها ، کوره‌های القائي ذوب با فركانس شبكه مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان‌نامه سعي بر تدوین دانش فني در زمينه کوره‌های القائي ذوب با فركانس شبكه بوده است تا در آينده مورد استفاده صنعتگران و دانش‌پژوهان قرار گیرد . مسائلي از قبیل انواع کوره‌های ذوب ، حفاظت کوره‌ها ، مسئله تصحيح ضريب قدرت و متعادل كردن بار در این پایان‌نامه مورد توجه قرارگرفته است . ابتدا سعي شده است . اصول كلي گرمايش القائي با استفاده از قانون الكترومغناطيس فارداي و درواقع طرز كار كلي كوره القائي بيان گردد. در ادامه ، انواع کوره‌های القائي ذوب با فركانس شبكه موردبررسی قرارمي گيرند و نحوه عملكرد هريك بيان می‌شود . سپس تجهيزات جانبي اين نوع کوره‌ها مورد توجه قرارمي گيرد. پس از آن بررسي مدارهاي مورد استفاده به منظور جبران سازي ضريب قدرت و متعادل‌سازی پرداخته می‌شود. در انتها نحوه انتخاب پارامترهاي اين نوع کوره‌ها بيان می‌گردد. چکیده 5 فصل اول مقدمه 7 تاريخچه مختصري از گرمایش القائي (5) 7 طبقه بندي کوره‌های القائي ازنظرفركانس 8 كاربرد گرماي القائي درصنعت 9 فصل دوم: اصول وگرماي القائي و مزاياي آن نسبت به ساير روش‌ها 2-1 – مقدمه 11 2-2- اساس گرمايش القائي ( 6.5) 11 2-3 – اساس كاركوه القائي (1) 16 2-4- توزيع جريان گردابي دريك ميله توپر( 5) 17 2-5 – مزاياي گرمايش القائي نسبت به سايرروش هاي گرمادهي : 20 فصل سوم: انواع کوره‌های القائي ذوب ( فركانس شبكه ) 3-1- مقدمه 23 3-2 کوره‌های القائي بدون هسته ( 5و4) 23 3-3- كوره القائي كانالي (‌5.4) 25 3-3-1 كوره القائي كانالي خود ريز (6) 27 فصل چهارم: تجهيزات جانبي ونقش آن‌ها درعملكرد کوره‌های القائي 4-1- مقدمه 29 4-2- سيستم هاي حفاظتي 29 4-2-1- وسيله ايمني اتصال زمين {3} 29 4-2-2 – رله هاي فشاري 30 4-2-3 – رله هاي ولتاژ زياد و جريان زياد 30 4-2-4 – رله هاي حرارت زياد : 30 4-2-5 – تخليه بارخازن ها : 30 4-3- سيستم خنك كنندگي {3} 31 4-4 – مواد ديرگذار (3) 31 4-4-1– آستركشي كوره 32 4-5- سيستم تخليه مذاب 33 4-6 – بانك خازن {8} 34 4-6-1- حفاظت خازن ها : 34 4-7- سیم‌پیچ کوره‌های القائي {4} 36 4-7-1- ضريب كيفيت سیم‌پیچ كوره 37 4-8- ترانسفورماتور 37 4-9- سلف کوره‌های القائي 38 4-10 – طرح كلي يك كوره القائي {10} 38 4-11 – مسئله « پل » درکوره‌های القائي 39 4-12- خطرقراضه هاي مرطوب 41 فصل پنجم:اصول جبران سازي بارومتعادل كردن آن 5-1- مقدمه 43 5-2- تصحيح ضريب قدرت وجبران سازي { 10.2} 43 5-3- متعادل كردن بار { 10و2} 45 5-3-1- مدارمتعادل كننده ايده آل 45 فصل ششم:انتخاب مشخصات اصلي کوره‌های القائي ذوب 6-1- مقدمه 50 6-2- انتخاب مشخصات ظاهري كوره 50 6-3- انتخاب فركانس مناسب {4} 50 6-4- انتخاب توان مورد نياز 54 6-5- انتخاب ظرفيت كوره 54 فصل هفتم:نتيجه گيري و پيشنهاد منابع و مراجع 61