تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

طراحي تاسيسات الكتريكي شركت ايران كپسول

طراحي تاسيسات الكتريكي شركت ايران كپسول

قیمت
32,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 147 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

مقدمه 1 فصل اول 2 مشخصات كارخانه 2 1– مشخصات عمموي كارخانه 3 2 – قسمت‌هاي كلي كارخانه 3 2 – 2) قسمت توليد و نگهداري 3 3-) قسمت تاسيسات الكتريكي و مكانيكي 3 4-) فرايند توليد 4 فصل دوم 5 برآورد بار مصرفي 5 مقدمه 6 غير همزماني يا تخمين ضريب ‌همزماني 7 فصل سوم 8 محاسبه و طراحي سيستم روشنايي 8 مقدمه 9 1 – اصول روشنايي و ساختمان لامپها 9 الف) اصول اقتصادي 9 ب – اصول بهداشتي 10 ج) اصول زيبائي: 10 روشنائي داخلي: 10 محاسبات روشنائي: 10 بررسي و مقايسه لامپهاي مختلف: 10 الف) لامپها فلوئورسنت: 10 ب) لامپ جيوه‌اي: 11 ج) لامپ‌هاي رشته‌اي خارجي با رفلكتور و بدون رفلكتور: 11 د) لامپ هاي هالوژن: 11 ه) لامپهاي سديم فشار زياد: 11 انتخاب نوع چراغ و سيستم روشنايي فضا‌هاي مختلف 11 الف) پخش نور: 11 ب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعيت نصب به شش دسته تقسيم بندي مي‌شوند. 12 سيستم روشنايي فضاهاي مختلف: 12 الف) كارگاهها: 12 ب) موتورخانه: 12 ج) سالن ورزشي: 12 د) اماكن اداري: 12 ه) غذا‌خوريها: 12 پارامتر‌هاي مهم در طراحي روشنايي 14 1) اصول اقتصادي 14 2) اصول زيبائي 14 3) اصول بهداشتي 14 جنبه‌هاي ايجاد پارازيت و جرقه 15 محاسبات روشنايي (روش شارنوري): 15 محاسبه روشنايي داخلي به روش نصب فضا: 15 مشخص كردن مشخصات محل: 15 ارتفاع آويز چند محل: 15 2) انتخاب نوع روشنايي (حالت نورپردازي) 16 3) انتخاب سيستم روشنايي 16 انتخاب نوع لامپ و نوع حباب 17 5) انتخاب ضريب آلودگي 17 ضريب آلودگي 18 7) مشخص كردن رنگ‌آميزي اتاق‌ها و تغيين ضرائب انعكاس سقف، ديوار و كف. 19 8) مشخص كردن ضريب بهره روشنايي (μ) 19 9) محاسبة جريان نور 19 10) محاسبه تعداد لامپ‌ها جريان نوري هر لامپ 20 11) تعيين و محاسبة روشنائي موضعي 20 3- روشنائي خارجي 21 1 – هدف از روشنائي خارجي 21 2 – محاسبة روشنائي خيابانها 21 انواع آرايش چراغ‌ها 23 الف) ارتفاع نصب چراغها 23 لامپ‌هائي كه در روشنائي خيابانها بكار مي‌روند، لامپهاي: 23 ب) تعيين فاصله دو چراغها در خيابانها 24 ج) مشخصات لامپهاي روشنائي خيابانها 24 ج: منحني ايزولوكس در ارتفاع معين 24 ج) منحني‌هاي ضريب استفاده (ضريب بهره روشنائي) 25 د) محاسبه جريان نور لامپها 25 تعيين ضريب آلودگي و فرسودگي (LDD, LLD) 26 محاسبة فاصلة تيرها از هم: 26 فرمان روشنائي محوطه 26 محاسبة روشنائي محوطه: 27 خيابان اصلي: 27 خيابان شمالي: 27 خيابان جنوبي: 28 4 – روشنائي حفاظتي و نورتابي ساختمان: 28 انتخاب نوع نورافكن: 29 فصل چهارم 30 محاسبه و بررسي سيستم توزيع قدرت 30 انواع سيستم توزيع برق 32 بارهاي روشنائي مراكز صنعتي: 33 خصوصيات سيستم‌هاي توزيع برق: 34 تعيين ميزان بار روشنائي: 35 تعيين تعداد انشعاب‌هاي روشنائي: 35 كنترل انشعابهاي روشنائي 36 بارهاي صنعتي ( غير روشنائي) 36 تعيين ميزان بار صنعتي 37 تعداد انشعاب‌ها براي بارهاي صنعتي 37 كنترل انشعابهاي موتورها 37 2 – محاسبه سطح مقطع كابل 38 روش انتخاب كابل 38 شناخت كابلها 38 تعيين سطح مقطع كابل: 40 تعيين افت ولتاژ: 41 وضعيت استقرار كابلها 43 1 – سيني كابل 44 2 – ترنچ كابل 44 3 – نصب تابلو‌هائي براي عبور كابل 44 4 – نصب كابل توسط بست بصورت روكار 45 5 – دفن كابل 45 6 – احداث راكتهاي زميني 46 فصل پنجم 49 محاسبه و طراحي مراكز كنترلي و حافظتي 49 1 – لزوم حفاظت و نحوه انتخاب فيوزها، بيمتال‌ها و كليد‌هاي قدرت. 50 1 – كليدهاي دو قطبي 50 2 – كليدهاي سه قطبي 50 3 – كليدهاي فيوزدار 51 لزوم حفاظت از وسايل حفاظتي 51 4 – فيوزها 52 1 – 4 – فيوزهاي تأخيري 52 2 – 4 – فيوزهاي با جزء ذوب شونده دو قسمتي 52 3 – 4 – فيوزهاي محدود كننده جريان 52 - اندازه‌هاي استاندارد فيوزها و مشخصات آنها 53 - منحني‌هاي قطع فيوزها 53 - قدرت قطع فيوزها 54 - استفاده از فيوزها براي محافظت مدارها و دستگاهها 54 - محافظت از سيم‌ها و كابلها در انشعابهاي معمولي 54 محافظت از انشعاب‌هاي موتورها 55 حفاظت با استفاده از كليدهاي با قطع خودكار 55 2- محاسبه و طراحي زمين حفاظتي 55 «زمين كردن و صفركردن در تأسيسات الكتريكي» 55 - اصول زمين كردن حفاظتي 56 - انواع مقارمتهاي زمين. 58 1) مقارمت مخصوص زمين: 58 2) مقاومت گسترده زمين 58 - انواع ميله‌ها 59 1) ميل سطحي 59 2) ميل عمقي 60 - سنجش مقاومت گسترده زمين 61 - محاسبه مقاومت الكترودهاي ميله‌اي 62 - محاسبه مقاومت مجموعه الكترودهاي ميله‌اي 62 - نحوه صحيح اتصال بدنه دستگاهها به زمين 62 - محاسبه ميل زمين حفاظتي جهت تابلوهاي كارخانه 63 فصل ششم 64 طرح و انتخاب وسايل جبرانگر 64 - لزوم اصلاح ضريب توان (قدرت) 65 - تصحيح ضريب قدرت توسط خازن 65 - اقتصادي‌ترين ضريب قدرت 65 - محاسبه توان خازن 65 - محاسبه توان دواته مورد نياز كارخانه و تعداد خازن‌هاي مورد نياز 66 فصل هفتم 67 طراحي سيستم‌هاي صوتي، اعلام حريق و تلفن 67 سيستم صوتي 68 اكو 68 اثر نويز 69 ميزان نويز 70 بلندگو‌ها 70 فشار صداي خروجي بلندگو و تضعيف صدا 70 ارتفاع سقف و محدوده پوشش هر بلندگو 71 آرايش بلندگوها 72 سه نوع آرايش بلندگو 72 1- سيستم متقارن 72 2- سيستم پراكنده 72 3- سيستم مختلط 72 آرايش بلندگوهاي داخلي 72 آرايش بلندگوهاي خارجي 73 - تعيين نوع كابل تغذيه 73 - اتصال الكتريكي بلندگوها 73 - محاسبه توان تقويت كننده‌هاي صوتي 74 جدول مربوط به تعيين سطح نويز مكانهاي مختلف 74 شكل نحوه نصب بلندگوهاي سقفي 75 محاسبه توان و تعداد بلندگو:‌ 76 سالنهاي توليد: 76 نماز خانه: 77 راهروهاي اداري: 77 محوطه 77 - نكات عملي مربوط به نصب 77 2- طراحي سيستم تلفن مركزي 78 كابلهاي مخابراتي 79 -توضيحات اضافه 80 3- سيستم اعلام حريق 81 - مشخصات اجزاء سيستم اعلام حريق 81 - مدار بندي 82 - انتخاب دتكتور براي فضاهاي مختلف 82 - سيستم اعلام حريق سوله‌ها 82 - انواع سيستمهاي اعلام حريق اتوماتيك 82 - زون بندي سيستم 83 - شستي‌ اعلام حريق و مكانهاي نصب آنها 83 آژيرهاي صوتي اعلام حريق 84 توجه:‌ 84 - تابلوي كنترل مركزي 84 منبع تغذيه 85 ابعاد نصب 85 فصل هشتم 87 دستورالعمل تعميرات و نگهداري سيستم 87 برق كارخانه 88 1-1- خطرات انرژي الكتريكي 88 2-1-1- خطر برق‌گرفتگي 88 2-1- احتياط‌هاي ايمني 89 3-1- لزوم كنترل مرغوبيت وسايل و وضع مقررات ايمني 89 1-3-1- مقررات ايمني و كنترل كيفيت وسايل در ايران 90 - بازرسي و آزمايش تاسيسات الكتريكي 90 1- آزمايش اتصال صحيح كليدها،‌ فيوزها و پريزها 90 شكل مدار آزمايش صحيح بودن پريزها 90 2- آزمايش متصل بودن مدارها 91 3- آزمايش اتصال صحيح سيم زمين 91 4- آزمايش عايق‌بندي 91 5- عيب‌يابي و رفع عيب 92 فصل نهم 93 طرح پست 93 بخش اول 94 مشخصات تابلوهاي 20 KV كيلو ولتي ( ويژه كابلهاي ورودي يا خروجي) 94 بخش دوم 95 مشخصات فني سكسيونرهاي قابل قطع زير بار 95 بخش سوم 96 مشخصات فني سكسيونر اتصال زمين 96 بخش چهارم 97 مشخصات سكسيونر فيوزدار 97 بخش پنجم 97 بخش ششم 98 مشخصات فني سكسيونر ساده 98 بخش هفتم 99 مشخصات فني ترانسفورماتور 20 كيلو ولتي 99 بخش هشتم 100 مشخصات فني تابلوي فشار ضعيف 100 بخش نهم 103 مشخصات فني تابلو روشنايي 103 بخش دهم 104 مشخصات كابل 20 كيلو ولتي و يك كيلو ولتي 104 جهت ارتباط به ترانسفورماتورها 104 بخش يازدهم 104 سيستم اتصال زمين پستهاي ترانسفورماتور 104 توجه:‌ 105 فصل دهم 106 طراحي سيستم برق اضطراري 106 مقدمه 107 الف- موتور ديزلي 107 ب – مشخصات الكتريكي ژنراتور 108 ج- تابلو كنترل ژنراتور 108 اطلاعاتي كلي و عمومي در مورد سيستم برق اضطراري 108 موتور ديزل 109 ژنراتور 110 منابع و ماخذ 112 مقدمه دستگاههاي الكتريكي امروزه بخش وسيعي از صنعت را بخود اختصاص داده‌اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌گردد. هر روزه علاوه بر افزايش كمي، تعداد دستگاههاي، از لحاظ كيفيت كاري و حساسيت ودقت در انجام كار روزبه‌روز بهتر شده و قابليت‌هاي انجام كار آنها بيشتر مي‌شود. و در يك خط توليد سري ممكن است كه يك دستگاه نقش حياتي ايفا كند و خرابي يك دستگاه توليد كارخانه را با خطر روبرو كنندو همچنين بعلت هزينه بسياري كه براي ساخت يا تهيه اين دستگاهها استفاده شده است در صورت و در آمدن اشكالي در كار آنها در اثر عدم ايجاد سيستم توزيعو حفاظت مناسب باعث بروز صدمات و زيانهاي چه از نظر مادي و چه از نظر زماني مي‌گردد. مهيا كردن انرژي الكتريكي براي يك دستگاه شدي د ظاهر كار ساده‌اي باشد و بدون نياز به معاملات پيچيده رياضي صورت گيرد ليكن در ضورت بي‌دقتي هر جسم جزئي مي‌تواند باعث بروز خطراتي براي سيستم دستگاه و سيستم توزيع و صدمات براي كميت توليد كارخانه گردد. بعنوان مثال مي‌دانيم در موتورهاي الكتريكي گشت‌ور با توان دوم ولتاژ نسبت مستقيم دارد TxV2 بنابراين تغييرات ناچيزي در ولتاژ مي‌تواند تأثير زيادي روي گشتاور و نحوة عملكرد لكتروموتور و در واقع مي‌توان گفت كه با يك سيستم توزيع و حفاظت مناسب هم بكارگيري دستگاه را بهتر ميكند و همچنين باعث طول عمر آنها مي‌گردد. در اين پروژه سعي شده است كه با بكارگيري نكات علمي، فني و عملي طراحي سيستم توزيع قدرت، حفاظت، روشنائي و همچنين صوتي و مخابراتي انجام گيرد و از تركيب اطلاعات تئوري و تجربي افراد صاحب نظر به يك طرح ايده‌آل و مناسب از نظر علمي و عملي و اقتصادي برسيم. طبيعتاً هيچ طرحي خالي از اشكال نيست و سليقه‌ها و نظرات مختلفي وجود دارد وسعي نموده‌ام با راهنمايي‌هاي استاد راهنماي فرهيخته و ارجمندم جناب آقاي دكتر محسني يك طرح مناسب را ارائه كنم.