تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

نانو الكترونيك

پروژه كارشناسي نانو الكترونيك

قیمت
18,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 200 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

مقدمه 1 فصل اول: نانو تكنولوژي 5 1-1- تعريف فناوري نانو از منابع مختلف 6 1-2- تاريخچه فناوري نانو 9 1-3- تقسيم بندي نانو تكنولوژي 13 1-3-1 نانو تكنولوژي مرطوب 13 1-3-2 نانو تكنولوژي خشك 13 1-3-3- نانو تكنولوژي تخميني( محاسبه اي ) 13 فصل دوم: نانو الكترونيك 14 2-1- الكترونيك و كامپيوتر 15 2-2- نانو الكترونيك 17 2-2-1- بررسي امكانات موجود 18 2-2-1-1- نانو لوله‌ها 18 2-2-1-2- حلقه بنزني 19 2-2-1-3- پليمرها 19 2-2-1-4-DNA 20 2-3- شما من و تكنولوژي نوين نانو الكترونيك و كامپيوتر 22 2-3-1- كشف ماده تك اتمي جديد؛ چشم اندازي نو در صنعت الكترونيك 22 2-3-2- ساخت تراشه رايانه‌اي كوانتومي مقايس‌پذير 22 2-3-3- تقويت خاصيت ابررسانايي با ايجاد نقايص ساختاري نانومقياس 23 2-3-4- ساخت رايانه‌هاي كوانتومي با به دام انداختن پالس نوري در بلورها 25 2-3-5- عدم استفاده ميکروتراشه‌هاي جديد از ترانزيستورها 27 2-3-6- گامي ديگر در رسيدن به کامپيوترهاي کوانتومي 29 2-3-7- منابع انرژي کوچک شده 30 2-3-7-2- طرح يک نانوباتري 33 2-3-8- نانوستاره‌ها؛ حسگرهاي بسيار حساس 37 2-3-9- پيل‌هاي خورشيدي سيليكوني داري فيلتر برش 350 نانومتري 38 2-3-10- متغير مدول ميدان با كاربردهاي مغناطيسي در AFM 38 2-3-11- نانوسيم‌ها به عنوان نانوژنراتور 39 2-3-12- ساخت نخستين سوييچ الكترونيك نانو كربني 40 2-3-13- حسگرهاي مبتني بر فناوري نانو؛ قابليت‌ها، واقعيت‌ها، و کاربردها 41 2-3-14- وارد کردن فلزات به درون نانولوله‌ها با استفاده از جريان الكتريكي 48 2-3-15- ميكرو فضا پيماها 49 2-3-16- تکنولوژی های لازم در فضا پیما 50 2-3-16-1- نانو الكترونيك 50 2-3-16-2- مواد نانوساختاري 50 2-3-16-3- سيستم هاي مقلد از حيات 51 2-3-17- ساخت سليكون‌هاي مغناطيسي براي توسعه محاسبات مبتني بر اسپين الكتروني 51 2-3-18- تغييرات خاصيت فرومغناطيسي DMS در سه دماي مختلف 51 2-3-19- تراشه cmos 52 2-3-20- مثالی از آینده نانو تکنولوژی 55 فصل سوم: نانو تكنولوژي در ايران 56 3-1- نانو تكنولوژي در ايران 57 3-2- اولين محصول نانو تكنولوژي ايران 58 مقدمه نانوتكنولوژي يا به عبارتي فناوري مادون ريز در دو دهه اخير پيشرفتهايي را در تكنولوژي وسايل و مواد با ابعاد بسيار كوچك به دست آورده است و به سوي تحولي فوق العاده كه تمدن بشري را تا پايان اين قرن دگرگون خواهد كرد، پيش مي رود. براي احساس اندازه هاي مادون ريز ، قطر موي سر انسان را كه يك دهم ميلي متر است در نظر بگيريد ، يك نانو متر 100 هزار برابر كوچك تر است. تكنولوژي و مهندسي در قرن جديد با وسايل اندازه گيري و توليداتي سر و كار خواهند داشت كه چنين ابعاد مادون ريزي دارند . در حال حاضر پروسه هايي در ابعاد چند مولكولي قابل طراحي و كنترل است . همچنين خواص مكانيكي ، شيميايي ، الكتريكي ، مغناطيسي ، نوري و ... مواد در لايه ها در حدود ابعاد نانو متر قابل درك و تحليل و سنجش است . اين تكنولوژي در قرن حاضر مسيري را طي مي كند كه در آن مواد مادون ريز را بايد تركيب كرد تا دانه هاي بزرگ تر و كارآمد به وجود آورد . درست همان روشي كه در طبيعت براي توليد كردن حاكم است . مجموعه هاي طبيعي ، تركيبي از دانه هاي مادون ريز قابل تشخيص با خواص مشابه و يا متفاوت با اندازه هاي در حدود نانو است . اكثر تحقيقات در فناوري هاي مادون ريز هم اكنون در درمان بيماري ها و يا دست يافتن به مواد جديد به ظهور رسيده است و موارد بسياري در مرحلة تحقيقات كاربردي و آزمايشي است . اكنون ساخت رايانه هاي بسيار كوچك تر و ميليون ها بار سريع تر در دستور كار شركت هاي تحقيقاتي قرار دارد .