تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

بررسی کارآیی نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر در جهان

نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر در جهان

قیمت
25,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 203 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

هدف پروژه 1 پیشگفتار 2 بخش اول 6 دسته بندی انرژیهای نوین بهره برداری شده در جهان 6 مقدمه 7 1-1- انرژی باد 7 انواع توربینها از نظر اندازه 8 « گزارش WEC درباره عملکرد نیروی باد» 9 تعاریف علمکرد نیروی باد 10 - رژیم باد و مکانهای داده شده 10 - انضمام نیروی باد به سیستم های منبع ( یک بررسی مورد از آلمان) 12 -‌ مقدار مورد انتظار از تولید سالانه برق 13 -‌ تغییرات در تغذیه نیروی باد ماهانه 14 - دوره فرونشستن باد 15 - نگاهی به حالت استفاده از نیرو در فواصل یک ساعت و پانزده دقیقه ای 16 « نیروگاه بادی و انواع توربین» 17 - انواع توربین بادی 17 « پروژه های غیرنیروگاهی» 18 - توربینهای پرپره 18 - توربینهای مستقل از شبکه 18 « طرحهای فنی» 18 « روند تحولات صنعتی» 20 2-1- انرژی خورشیدی 21 « کاربردهای انرژی خورشید» 22 - استفاده از انرژی حرارتی خورشید 22 نیروگاههای حرارتی خورشیدی از نوع سهوی خطی 23 نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی 24 نیروگاههای حرارتی از نوع شلجمی بشقابی 25 دودکشهای خورشیدی 25 « سیستم های فتوولتاییک خورشیدی» 30 مصارف و کاربردهای فتوولتاییک 31 الف- مصارف فضانوردی و تأمین انرژِ مورد نیاز ماههواره ها جهت ارسال پیام 31 ب- روشنایی خورشیدی 32 -‌ سیستم های تغذیه کننده یک واحد مسکونی 32 ت- سیستم پمپاژ خورشیدی 32 ث- سیستم تغذیه کننده ایستگاههای مخابراتی و زلزله نگاری 32 چ-‌ نیروگاههای فتوولتاییک 33 ح- یخچالهای خورشیدی 33 خ- سیستم های تغذیه پرتابل یا قابل حمل 34 3-1- انرژی زیست توده 34 تاریخچه 35 - بیوگاز 36 -‌ زباله کلانشهرها 36 -‌ زیست توده ( بیوماس) 37 -‌ منابع زیست توده 38 - تکنولوژیهای تبدیل انرژی زیست توده 41 1- فرآیندهای احتراق مستقیم 41 2- فرآیندهای ترموشیمیایی 42 3- فرآیندهای بیوشیمیایی 42 - اجزاء سازنده بیوگاز 42 -‌ کاربردهای بیوگاز 43 A-‌ اجاقهای بیوگاز سوز 43 B-‌ لامپهای بیوگاز 43 C-‌ بخاریهای تابشی: 43 D -‌ آبگرمکنهای بیوگاز سوز 43 E-‌ یخچال 44 F-‌ موتورهای بیوگاز سوز 44 4-1- انرژی زمین گرمایی 44 - ناحیه تولید 44 - نیروگاه 45 -‌ ظرفیت نصب شده 45 -‌ بارماکزیمم (بار حداکثر) 46 -‌ برق تولید شده سالیانه 46 -‌ شرایط طراحی 46 - قطعی برنامه ریزی شده 47 -‌ قطعی اجباری 47 - سقوط یکمرتبه تولید بخار / آب شور 47 - منبع آب شور/ بخار 47 بخش دوم 48 حدود قدرت منصوبه از هر روش 48 « گزارش شورای جهان انرژی درباره انرژی تجدیدپذیر در جهان» 49 برق در جهان 49 انرژی تجدیدپذیر در جهان 49 « انرژی باد» 50 بازار امروزی 51 الگوی سرمایه گذاری نوعی برای پروژه های انرژی باد ( تجزیه هزینه ها در اروپا) 52 ایران 53 « انرژی خورشیدی» 54 « انرژی زیست توده» 55 ارقام و واقعیت هایی درباره انرژی زیست توده 56 - زیست توده در جهان 57 زیست توده در ایران 57 « انرژی زمین گرمایی» 58 بخش سوم : 61 متوسط کارآیی و ضریب عملکرد انرژیهای نوین و مقایسه نیروگاهها از دیدگاه کارایی 61 قسمت اول – انرژی باد : 62 توجیه اقتصادی نیروگاههای بادی در ایران 63 چشم انداز جهانی مزارع بادی 64 پیشرفت فن آوری توربین بادی 64 « منحنی تجربی در آلمان» - تهیه شده توسط TEST آلمان- 65 خصوصیات آماری منابع نیروی باد توزیع شده 66 قسمت دوم : انرژی خورشیدی 69 - انرژی فتوولتاییک خورشیدی : 70 تعریف شاخصهای عملکرد برای انرژی فتوولتاییک 70 - بازده مرجع، YR: 70 - بازده منظم، YA: 70 - بازده نهایی، Yf: 70 - نسبت عملکرد ، PR : 71 مثالهایی از شاخص های عملکرد 71 برخی پیامدها وسایل بالقوه در به کارگیری انرژی خورشیدی 73 قسمت سوم : انرژی زیست توده 74 - برخی پیامدهای استفاده از زیست توده: 74 قسمت چهارم- انرژی زمین گرمایی: 78 4.4.3 کاربردهای نمونه 79 - مزیت های انرژی زمین گرمایی 82 سخن آخر: 83 منابع: 83