تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي پست دوشان تپه و پست مشيريه )

تجهيزات پست هاي فشار قوي

قیمت
20,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 173 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (amin -----------)

خطوط انتقال ……………………………………………………………1 سيم گارد …………………………………………………………………..2 گوي حفاظتي ……………………………………………………………3 پستها ……………………………………………………………………….3 اجزاء تشكيل دهنده پستها ………………………………..…………………..5 مقره ها …………………………………………………………………5 برق گير ……………………………………………………………………5 كنتور برق گير ……………………………………………………………8 برق گير موجود در پست دوشان تپه ……………………………………………..9 ترانسفور ماتور ولتاژ …………………………………………………………..9 ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان تپه…………………………………………. 9 ترانسفورماتور جريان …………………………………………………………..12 پارامترهاي اساسي در ترانسفورماتور جريان ……………………………………..12 C.V.T …………………………………………………………………15 تله موج …………………………………………………………………17 سكسيونر و انواع آن ……………………………………………………..17 بريكر و انواع آن …………………………………………………………22 ترانسفورماتور ………………………………………………………….37 علائم اختصاري اتصالات …………………………………………………40 ساختمان ترانسفورماتور ………………………………………………….42 سيستم خنك كننده ……………………………………………………….43 تب چنجر ………………………………………………………………..45 كنسرواتور ………………………………………………………………46 رطوبت گير ………………………………………………………………48 خازن ……………………………………………………………………49 خازن پست دوشان تپه ……………………………………………….……51 راكتور …………………………………………………………………..52 شبكه ارتينگ پست …………………………………………………………53 ولتاژ گام …………………………………………………………………..54 باكس ها كانالها …………………………………………………………….55 انواع شينه بندي در پستهاي فشار قوي ………………………………………..68 شينه بندي ساده جدا شده ………………………………………………….69 شينه بندي ساده U شكل …………………………………………………..69 شينه بندي اصلي و انتقالي ………………………………………………….70 شينه بندي دوبل …………………………………………………………..71 شينه بندي 5/1 كليدي ……………………………………………………..72 شينه بندي حلقوي …………………………………………………………73 شينه بندي سه كليدي ………………………………………………………73 اصول كلي در تهيه دياگرام تك خطي …………………………………………75 سوئيچ گير هاي 20 كيلو ولت …………..……………………………………78 فهرست مطالب HB …………..……………………………………………79 تجهيزات پست مشيريه ……………………………………………………143 تجهيزات پست دوشان تپه…………………………………………………..146