تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

حقوق انتقال در بازار برق

حقوق انتقال در بازار برق

قیمت
15,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 333 بار
ایجاد شده توسط: mahsa90 (admin -)

چكيده 4 فصل اول: مقدمه 5 فصل دوم: ساختار بازار و عملكرد آن 9 2-1 اهداف در عملكرد به شيوه بازار 10 2-2 مدل هاي بازار برق 10 2-3 ساختار بازار 11 2-3-1 اجزاء کلیدی بازار 11 2-4 انواع بازار برق 13 2-4-1 بازار انرژی 13 2-4-2- بازار انتقال 13 فصل سوم: معانی FTR و PTR 14 3-1 دلایل استفاده از حقوق انتقال 15 3-2 حقوق انتقال فیزیکی (PTR) 15 3-3 حقوق انتقال مالی (FTR) 16 فصل چهارم: طراحي بازار انتقال 18 4-1 مروري بر بازار هاي انتقال 19 4-2 مالکیت حقوق انتقال مالی (FTR) 20 4-2-1FTR 21 4-2-2 تخصیص وقیمت گذاری حقوق انتقال مالی (FTR) 22 4-2-3 درآمد FTR ها 23 4-2-4 انتقادات و ايرادات مدل FTR 23 4-2-5 FTR ها وتوان بازار 25 4-2-6 نقش FTR ها در سرمایه گذاری در بخش انتقال 25 فصل پنجم: معیارهای عملکرد بازار 29 فصل ششم: بررسی بازارهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود 32 6-1 بازار PJM 33 1-1-6 تاریخچه 33 6-1-2 حقوق انتقالی ثابت FTR 33 6-1-3 بدست آوردن ومعامله حقوق مالی ثابت 35 6-1-4 سرویس های شبکه (روش اول بدست آوردن FTR ها) 36 6-1-5 سرويس هاي انتقال نقطه به نقطه (روش دوم) 37 6-1-6 مزايده هاي ماهانه FTR 37 6-1-7 عملكرد واجراي بازار 38 6-1-8 تسويه FTRها وقيمت ها 39 6-2 بازار نيويورك 39 6-2-1 قراردادهاي انتقال ترافيك (TCC) 39 6-2-2 بدست آوردن وتجارت TCC ها 40 6-2-3 مزايده ها 40 6-2-4 عملكرد واجراي بازار 41 6-3 بازار كاليفرنيا 43 6-3-1 حقوق انتقالي استوار 43 6-3-2 بدست آوردن ومعامله FTR 44 6-3-3 مزايده ها 44 6-3-4 عملكرد واجراي بازار 45 6-4 بازار نيواينگلند (NEW ENGLAND) 45 6-4-1 حقوق انتقال مالي 45 6-4-2 بدست آوردن ومعامله FTR ها 45 6-4-3 مزايده ها 46 6-5 بازار تگزاس (ERCOT) 46 6-5-1 حقوق انتقال در ترافيك (TCR) 47 6-5-2 مزايده ها 48 6-5-3 عملكرد واجراي بازار 48 6-6 بازار نيوزلند 49 6-6-1 حقوق انتقادي مالي 49 6-6-2 بدست آوردن وتجارت FTRها 49 6-6-3 مزايده ها 50 فصل هفتم: نتيجه گيري 51 7- نتيجه گيري 52