تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

منابع طبیعی

51صفحه

قیمت
8,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 95 بار
ایجاد شده توسط: mohsen1360

پيشگفتار اطلاعات يك ثروت است و مانند هر كالاي با ارزشي، سودمندي و مزيت به همراه دارد. از اين رو، داشتن اطلاعات مفيد مستلزم صرف هزينه است و براي حفظ اين ثروت مي بايست ابزارهاي لازم آن مهيا شود. امروزه سيستم هاي حسابداري، نقش انكار ناپذيري در رونق فعاليتهاي سازمان و به طبع آن در محيط اقتصادي كلان جامعه دارد. بسياري از تصميمات اقتصادي بر اساس اطلاعات تهيه شده در اين سيستم ها اتخاذ مي شود. ديدگاه هاي مختلفي نسبت به نحوه سازماندهي سيستمهاي حسابداري وجود دارد. بسياري از انديشمندان رشته هاي حسابداري بر اين باورند كه مي بايست استانداردهاي لازم توسط مراجع ذي صلاح تدوين و كاربرد آن الزام گردد. استانداردهاي حسابداري در كشور ما و لازم الاجرا شدن به كارگيري آنها از ابتداي سال 1380 موجب ايجاد تحولاتي در شيوه آموزش حسابداري مالي گرديد. پيش از تدوين استانداردهاي كشورهاي ديگر و مشخصاً، متأثر از استانداردهاي كشور آمريكا بود.

51صفحه