تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

گزارش کارآموزی رگرسیون لجستیک

کارآموزی رشته آمارو سنجش آموزشی

قیمت
3,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 4 بار
بازدید: 770 بار
ایجاد شده توسط: sajadk (سجاد کریمی)

25 صفحه ورد word

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

مقدمه.                               3

اهداف بررسی رگرسیون لجستیک: 4

رگرسیون لجستیک چیست؟.       4

اهداف رگرسیون لجستیک :        5

معرفی متغیر وابستهbinary  :  5  

منحنی لجستیک:                    5

پیش فرض های رگرسیون لجستیک... 6

تخمین مدل رگرسیون لجستیک:      6

نحوه تعریف متغیرهای طبقه بندی شده )اسمی و ترتیبی(در رگرسیون لجستیک: 7

انواع رگرسیون لجستیک... 8

رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی.. 10

پیش فرض ها: 10

بیان مسأله  : 12

معرفی متغییرها: 12

هدف این تحقیق: 12

تحلیل داده ها 20

نتیجه گیری: 25