تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

کاربرد اکسل در حسابداری

پروژه کاربرد حسابداری

قیمت
100,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 201 بار
ایجاد شده توسط: nmk1377 (نرجس م.دت کاخکی)
فرمت‌های پروژه xls
تعداد 17 صفحه

پروژه دارای 52 ثبت و 17 شیت میباشد که با استفاده از فرمول ها ی حسابداری هر شیت با شیت دیگر مرتبط می باشد.