تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

تقویت کننده فولدد کسکود

Pmos / HSPICE

قیمت
1,500,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 246 بار
ایجاد شده توسط: ma_b2p91 (محسن عبداللهی پور)
فرمت‌های پروژه pdf doc
تعداد 46 صفحه

این پروژه شامل طراحی تک تک ترانزیستورها به روش Gm/Id می باشد. و گزارش آن نیز به صورت فایل ورد هست که به راحتی میتوانیید آن را ویرایش کنید

 

در این پروژه ما قصد طراحی یک تقویت کننده Folded-Cascodبا استفاده از روش Gm/Idداریم، که توان مصرفی آن
، 1.1mWattولتاژ کاری 8.1ولت، فرکانس -3dBما بین ، 450KHz-550KHzفرکانس FTبیش از ، 350Megگین 65تا
56دسیبل، سوینگ خروجی بیش از 8ولت، حاشیه فاز ( )Phase-Marginبیشتر از 56درجه و خازن بار ( 0.4pF )CLبرای
هر خروجی می باشد. همچنین مقدار Slow Rateمحاسبه شده. طراحی با استفاده از نرم افزار HSPICEو تکنولوژی طراحی
180nmمی باشد