تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

آبگرمکن های خورشیدی

آبگرمکن های خورشیدی

قیمت
12,500 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 160 بار
ایجاد شده توسط: pouya1397
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 93 صفحه

فهرست

مقدمه 3
چکیده 4

فصل اول
آبگرمکنهاي خورشیدي چگونه کار می کنند؟ 5
انواع آبگرمکن خورشیدي 12

فصل دوم
اجزاي سیستم هاي حرارتی خورشیدي 27

فصل سوم
سیستمهاي چرخشطبیعی ( ترموسیفون ) 40
آبگرمکنهاي جابجایی اجباري 42

فصل چهارم
آنالیز تئوري 57
آزمایشها 63

فصل پنجم
نمونه پروژه اجرایی 70

نتیجه گیري 92
منابع 93