تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

تست غیر مخرب انواع اشعه ها

تست غیر مخرب در جوشکاری

قیمت
20,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 211 بار
ایجاد شده توسط: Ali3461lak (علی لک)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 50 صفحه


اشعه ایکس :
توسط ویلهلم رونتگن، فیزیکدان آلمانی کشف شد و به دلیل ناشناخته بودن ماهیت آن، ۱۸۹۵
پرتو ایکس در سال
پرتو ایکس نامیده شد. یعنی با قرار دادن آن در میدا نهای مغناطیس و الکتریکی به هیچ وجه منحرف نمی شود. این
پرتو قدرت نفوذ بسیاری دارد و تقریباً از هر چیزی به جز استخوان و فلز می گذرد. اولین عکس پرتو ایکس از دست
همسر رونتگن گرفته شد. پرتوهای ایکس امواج الکترومغناطیس با طول موج بسیار کوتاه هستند.
به وسیله فون لاوه ارائه شد. ۱۹۱۲
اثبات قطعی ماهیت موجی پرتو ایکس در سال
وی اولین جایزه فیزیک نوبل را در سال ۱۹۰۱ گرفت.
بر پایه میزان جذب و نفوذ پرتو در قطعات می باشد که ضخامت قطعه دانسیته قطعه به میزان جذب و نفوذ پرتو تأثیر زیادی دارد که در مناطقی که ضخامت
کم است و همچنین دانسیته نیز کم می باشد . جذب پرتو کم و نفوذ پرتو زیاد می باشد . جذب و نفوذ پرتو با هم رابطه عکس دارند.
در صنعت، برای بازرسی محصولات فلزی مختلف، مانند آلومینیوم و فولاد، که به صورت ریخته گری تهیّه شده اند از اشعه ی ایکس استفاده می شود. عکسهایی
که از این راه تهیّه می شوند حفره های ریز و شکستگیهای درون قطعه های فلزی را که از سطح دیده نمی شوند آشکارمی کنند. برای بازرسی محصولات یکه به
میزان زیاد تولید می شوند، مانند ترانزیستورها و قطعه های الکترونیکی کوچک، نیز اشعه ی ایکس به کارم یبرند. در فرودگاههاو جاهایی که بار مسافران را
بازرسی می کنند، برای پیدا کردن اسلحه یا چیزهای ممنوع دیگر، چمدانها و بارهای مسافرا نرا از برابر اشعه ی ایکس می گذرانند.