تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

اصول ساخت مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

قیمت
25,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 107 بار
ایجاد شده توسط: Ali3461lak (علی لک)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 22 صفحه

امروزه به دليل توسعه روزافزون صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي و نيروگاهها و ساخت هزاران مخازن تحت فشاري كه
درآنها كاربرد دارند، بازرسي مخازن تحت ف شار از اهميت خاصي برخوردار است . بعضي از اين تجهيزات خيلي پيچيده
ميباشند و برخي ديگر مثل مخازن اتمسفريك از نظر طراحي نسبتا ساده هستند . گستره وسيعي از انواع مخازن تحت فشار
وجود دارد ولي بازرسي آنها تقريبا مشابه ميباشد .
مخازن تحت فشار خطرناك هستند . در هنگام بهره برداري حاوي مقادير زيادي انرژي ذخيره شده ميباشند كه در صورت
بازرسي مخازن ، اين است (Fitness for Purpose) تخريب،ميتوانند فاجعه بزرگي بوجود آورند . بنابراين مهمترين هدف يا
كه از ايمن بودن و سلامت مخازن آگاهي لازم را بدست آوريم .