تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

فرایند نورد تجمعی

نورد

قیمت
15,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 93 بار
ایجاد شده توسط: Ali3461lak (علی لک)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 23 صفحه

چکیده:

یکی از روشهای جدید تولید مواد با اندازه دانه ی نانومتری. روش تغییر شکل شدید پلاستیک است ،در این روش با اعمال کرنش های شدید به نمونه ، اندازه دانه ها تا مقیاس نانومتری کاهش یافته و در مقابل خواص فیزیکی فلز بهبود چشم گیری میابد. از آنجایی که تغییرات ابعادی ماده میتواند مانعی در مقابل میزان کرنش اعمالی باشد، لذا اکثر روشهای تغییر شکل شدید پلاستیک به نحوی طراحی شده اند که ابعاد نمونه حین فرایند تغییر نکند.