تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

تست های غیر مخرب در پره های توربین

تست های غیر مخرب

قیمت
20,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 101 بار
ایجاد شده توسط: Ali3461lak (علی لک)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 51 صفحه

معرفی بخش آنالیز ارتعاشات
علم ارتعاشات )مشتمل بر اندازه گیری و تحلیل ارتعاش( کاربردهای زیادی در صنعت دارد که برخی از آنها عبارتند از :
- طراحی دینامیکی ماشین آلات و سازه ها )تحلیل روتور دینامیک - آنالیز مودال(
- تستهای کنترل کیفیت
(Acceptance Testing) - تست پذیرش تجهیزات پس از نصب
- طراحی سیستمهای کنترل و ایزوله کردن ارتعاشات
- پایش وضعیت )کاندیشن مانیتورینگ(، حفاظت فنی و عیب یابی ماشین آلات
در این پروژه تنها آیتم آخر یعنی "پایش وضعیت )کاندیشن مانیتورینگ(، حفاظت فنی و عیب یابی ماشین آلات" از طریق ارتعاش سنجی )اندازه گیری و
تحلیل ارتعاشات( مورد کاوش قرار می گیرد .موضوعاتی همچون:
- مفاهیم اولیه ارتعاشات و حرکت ارتعاشی
- کاربردهای اندازه گیری و تحلیل ارتعاشات
بر مبنای ارتعاش سنجی )لرزه نگاری( (CM) - روشهای پیاده سازی برنامه پایش وضعیت
- روشهای عیب یابی ماشین آلات از طریق ارتعاش سنجی و تحلیل سگینال ارتعاشی )روشها و تکنیکهای آنالیز ارتعاشات(
(Case Study) - مطالعات موردی