تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

روبات ها

روباتیک

قیمت
35,000 تومان
تگ ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 88 بار
ایجاد شده توسط: Ali3461lak (علی لک)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 54 صفحه


اهمیت روباتیک
امروزه روباتها در انجام بسیاری از کارها به کمک انسان
آمده و در برخی کارها نیز جایگزین آدمی گشته اند از
جمله: کار در کارخانه، اکتشافات فضائی، جراحی،
بصورت دست آموز خانگی!
روبات چیست؟
موسسه بین المللی استاندارد روبات را بصورت زیر تعریف کرده است:
روبات وسیله ای است که
 بصورت خودکار کنترل شود،
 قابل برنامه ریزی مجدد باشد،
 چند منظوره بوده و
 با داشتن چندین درجه آزادی قدرت جابجائی داشته باشد.
 روبات میتواند متحرک و یا ثابت باشد.