تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

ویژگیهای محل ازمایشگاه های اندازه گیری

ازمایشگاه

قیمت
5,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 93 بار
ایجاد شده توسط: Ali3461lak (علی لک)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 22 صفحه

• انتخاب محل تاسیس ازمایشگاه های مراکز تحقیقات:
• ازمایشگاه حتی المقدور در مناطق مسکونی دایر نگردد،در صورت دایر شدن آزمایشگاه در ساختمان مسکونی باید از ساکنین
ساختمان رضایت کتبی گرفته شود .در واقع مخل احداث مراکز تحقیقاتی در ساختمان های مسکونی نباید باشد.آزمایشگاه بهتر
است در جوار مکان هایی که دارای سرو صدا و تنش هستند دایر نگردد)مانند،جوشکاری ،موتورخانه،آهنگری و ...(
• مساحت و فضای آزمایشگاه ها:
• مساحت کافی و مناسب برای آزمایشگاه و بخش های مختلف آن به نسبت تعداد دانشجویان،تنوع آزمایشگاه ها،تعداد تجهیزات،
تعداد کارکنان و میزان استفاده از آن تخمین زده میشود در حال حاضر مساحت 100 متر مربع برای هر آزمایشگاه بعنوان حداقل
فضا در نظر گرفته میشود.ولی با توجه به عوامل اشاره شده در بالا، مساحت ازمایشگاه باید در حدی باشد که بر کیفیت کار در
آزمایشگاه و ایمنی کارکنان تاثیر سوء نداشته باشد و با گذشت زمان و افزایش حجم و دامنه ی کار،فعالیت دچار اختلال نگردد.