تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

سنسورها در کنترلرها

سنسوریا حسگر

قیمت
25,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 163 بار
ایجاد شده توسط: Ali3461lak (علی لک)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 40 صفحه

مقدمه
امروزه هیچ کارخانه یا خط تولیدی وجود ندارد که نوعی از اتوماسیون در آن بکار نرفته باشدپیشرفت
دانش و تکنولوژی سبب شده است که فرآ یند های تولید پیچیده ودقیق تر شوند ودر نتیجه کنترل آنها
سخت تر و پیچیده تر شده است. به طوری که سیستم های کنترل سنتی مانند سیستم های رله ای
وسیستمهای مبتنی بر مدارهای منطقی قادر نیستند نیازهای صنایع امروزی را برآورده سازند.
در سیستم های کنترل صنعتی سنسورها با توجه به نیاز صنایع پیشرفته ابداع گردیده و تولید شده
اند. سنسورها درسیستم های صنعتی بیشتر عملکرد آن به صورت نرم افزاری تعیین میشود. و به این
علت یک سنسور یا مجموعه ای از سنسور ها را می توان با کاربرد های مختلف منطبق نمود و استفاده
کرد.با اینکه بیشتر از سه دهه از ابداع سنسورها می گذرد اکنون در بیشتر صنایع از آن جهت کنترل
فرآیندها استفاده میشودو شرکتهای مختلف اقدام به ساخت و تولید سنسورهای مختلف با کارا یی های
مختلف نموده اند.
در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم پویایی صنعت واین که مهندسین در طراحی کار خانه ها
نقش چندانی ندارند آشنایی کمی با این صنعت و تکنولوژی وجود دارد وکتابهای مفید جهت آشنایی
با سنسورها و طراحی و ساخت و کاربرد سنسورها بسیار اندك می باشد.