تگ های برتر

خریداری شده: 0 بار
بازدید: 335 بار
ایجاد شده توسط: cavaliere7 (حنیف انصاری)
فرمت‌های پروژه pdf doc دیگر
تعداد 54 صفحه

پایان نامه مهندسی نرم افزار سیستم کتابخانه به همراه نرم افزار نوشته شده با C# . کاملا مهندشی شده و fiصورت کامل قرار داده میشود . پایگاه داده آن SQL می باشد . ترجیحآ SQL2014