تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

بازيابي فاضلاب نيروگاههاي بخاري با بكارگيري تبخيركننده از نوع تراكم مجدد بخار

بازيابي فاضلاب نيروگاههاي بخاري

قیمت
7,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 145 بار
ایجاد شده توسط: daya
فرمت‌های پروژه doc
تعداد 20 صفحه

بازيابي فاضلاب نيروگاههاي بخاري با بكارگيري تبخيركننده از نوع تراكم مجدد بخار

فاضلاب هاي نيروگاهي

به صورت كلي و خلاصه عناوين فاضلابهاي صنعتي در يك نيروگاه بخار عبارتند از:

آماده سازي و تصفيه فاضلاب

تصفيه فاضلاب هاي لجني به روش ته نشيني

تصفيه فاضلابهاي آلوده به سوخت و روغن

تصفيه فاضلابهاي سمي و كدر به روش انعقاد و لخته سازي

دياگرام جمع آوري فاضلابهاي نيروگاه به منظور بازيابي

 سيستمهاي تبخيركننده جهت تغليظ پساب نمكي

نتيجه گيري: