تگ های برتر

پر فروش ترین محصولات

پروژه گندله سازی

تولید گندله وشرح تجهيزات ودستورالعملها

قیمت
5,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 161 بار
ایجاد شده توسط: daya
فرمت‌های پروژه doc
تعداد 170 صفحه

فصل اول شرح فرآيند كارخانه گندله سازي

1-قسمت آسياب و خميرسازي

1-1-آسياب نمودن و خشك نمودن همزمان سنگ معدن

2-1- مخلوط كردن سنگ معدن آسياب شده با مواد افزودني ( ADDITIVES )  و انبار كردن آن

3-1- گردزدائي و جمع آوري ذرات

2-قسمت گندله سازي

1 – 2 – بخش توليد گندله خام

2-2-حمل ونقل مواد توليدي

3-2-گردزائي

3-سيستم گردش آب

4- سرويسها

1-4- هواي فشرده

2-4- هواي ابزار دقيق

3-4- گاز طبيعي

5- تابلو كنترل عملياتي (اطاق كنترل)

6- بهم پيوستگي مدارهاي كنترل تجهيزات (INTERLOCKS)

اول – حفاظت دستگاه

دوم – حفاظت تجهيزات وابسته

الف – كليد كنترل با وابستگي مداري (INTERLOCK)

ب – كليدهاي فشار (PUSH  BUTTONS)

7- كنترل هاي وابسته گروهي ( GROUP  INTERLOCK )

8 – ازكارانداختن دستگاه هادرمحل

9- سيستم هشدار

10- اتصال برق جهت راه اندازي

11 – تجهيزات اندازه گيري وكنترل

ابزاردقيق رامي توان به سه دسته تقسيم كرد

12 – سيستم ارتباطات داخلي

فصل دوم نحوه تولید گندله

فصل سوم

شرح تجهيزات ودستورالعملهاي  توقف وراه اندازي كارخانه گندله سازي

1- قسمت آسياب DRY  GRINDING  و خميرسازي MIXING

1-1-1- اندازه ها و مشخصات فني طراحي شده و نحوه استقرار تجهيزات اصلي

2-1-1- شرح عملياتي تجهيزات

3-1-1- بهم پيوستگي مدارهاي كنترل تجهيزات ( INTERLOCKS )

كليد قطع و وصل محلي ( LOCAL  SWTTCH )

مخازن ذخيره سنگ معدن آسياب شده

 

آسياب و خشك نمودن همزمان سنگ معدن

مخازن ذخيره سنگ معدن آسياب شده

نقاله هاي بالابر سطلي

جدا كننده ها

بازديد هاي روزمره

5-1-1- روشن نمودن بعد از خاموش شدن كارخانه

روش روشن و خاموش كردن

كارخانه آسياب خشك

شروع راه اندازي جديد

شروع راه اندازي مجدد بعد از خاموش كردن موقت

آسياب خشك و غبارگيري

روشن كردن بعداز توقف كوتاه

حوضچه لجن صنعتي  THICKENER

قطع برق بدون جريان برق اضطراري

وقفه در مرحله كار نرمال كارخانه

 

G1.001   و  G1.051  دستگاههاي توزين تسمه نقاله اي (DOSING  BELT  WEIGHERS )

2-2-1- شرح عملياتي تجهيزات

3-2-1- بهم پيوستگي مدارهاي كنترل تجهيزات (  INTERLOCKS )

4-2-1- راه برد تجهيزات به طور خودكار و نيمه خودكار

انبار مواد افزوني ( ADDITIVES )

شرايط قبل از روشن كردن

شيوه روشن كردن

حوضچه لجن صنعتي B6.004

2-قسمت گندله سازي

عوامل تكنيكي زيردرنحوه توليد گندله هاروي صفحات دوارديسكها مؤثرمي باشد :

ترتيب استارت كردن طبق بهم پيوستگي

ديسكهاي گندله سازي G2.026 ……030

ترتيب روشن نمودن تغذيه گندله خام به بستر متحرك كوره :

بازديدهاي روزمره

قطع دستي قطعات  چرخشي

4- نوار نقاله نوساني

انتقال دهنده غلطكي

نحوه ريختن گندله ها روي شبكه متحرك

سرعت شبكه متحرك

تأثير دماي محفظه هاي با دو كلاهك ها روي كيفيت گندله توليدي

فشار هوا در داخل كلاهك ها و  محفظه هاي باد

نصب كردن ميله هاي شبكه فلزي GRATE  BARS   روي پالت PALLET  و تميز كردن آنها

تعويض پالت ها PALLET   ( خمش پالت ها )

آزمايش صفحات آبندي كننده وزنه اي

آزمايش كلاهك يا دودكش ( HOOD )  و آب قسمتهاي مختلف

بررسي آستر كلاهك يا دودكش ( HOOD )

بهم پيوستگي INTERLOCKS

4-2- مشعل ها

 

سيستم كنترل ( CONTROL  SYSTEM )

بازرسيهاي مكرر ( منظم )‌

سيلوي گندله خام G3.004

مخزن مخصوص گندله هاي مورد استفاده در لايه هاي محاقظ پاييني و جانبي G7.005

سيكلن چندگانه H1.001

روشن كردن كوره پخت گندله همراه با مواد

خشك كردن و گرم كردن كلاهك ها

كنـتـرل كـارخـانـه