تگ های برتر

دیتیل سقف

دانلود دیتیل از سقفها

قیمت
5,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 236 بار
ایجاد شده توسط: ser (مهنوش وفایی)
فرمت‌های پروژه دیگر
تعداد 33 صفحه

دانلود 33 دیتیل از سقفها که شامل دیتیل های زیر میباشد:

1- جزییات شبکه دولایه بام

2- اتصال در سازه فضاکار

3- پلان سقف تیرچه و بلوک

4- سقف تیرچه و بلوک

5- نحوه قرارگیری تیرچه و بلوک

6- اتصال تیرچه به تیر بتنی

7- اتصال تیرچه به تیرفلزی

8- قرارگیری تیرچه روی تکیه گاه

9- کلاف میانی در سقف تیرچه و بلوک

10- تعبیه بازشو درسقف تیرچه و بلوک

11- اجرای دیوار باربر عمود بر جهت تیرچه ها

12- اجرای کنسول در سقف تیرچه و بلوک

13- اتصال تیرچه به تیر در سقف شیبدار

14- نحوه قرارگیری تیرچه دوبل

15- جزییات معماری سقف تیرچه و بلوک

16- اتصال تیراهن سقف ضربی به صفحه فلزی

17- سقف تاق ضربی

18- سقف تاق ضربی با عایق حرارتی دربام

19- اجزای اصلی سقف مرکب

20- برشگیر از ناودانی و گلمیخ

21- عملکرد مرکب و غیر مرکب بودن تیر

22- اتصال تیر سقف به تیر تکیه گاه در صورتکیه ارتفاع تیر سقف از تیر تکیه گاه بیشتر است

23- اجزای معماری سقف مرکب در طبقات

24- اجزای معماری سقف مرکب در بام

25- اجزای مختلف سقف تیرچه و کرومیت

26- تیرچه کرومیت و اتصالش به تیر فلزی

27- سقف دال وتیر

28- دال تخت لانه زنبوری

29- سقف دال با دال زیر خواب

30- دال تخت و تخت قارچی

31- دال یک طرفه

32- دال دو طرفه