تگ های برتر

دیتیل در و پنجره

دانلود دیتیل در و پنجره

قیمت
5,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 220 بار
ایجاد شده توسط: ser (مهنوش وفایی)
فرمت‌های پروژه دیگر
تعداد 34 صفحه

دانلود 34 دیتیل پنجره با جزئیات که شامل دیتیل های زیر میباشد:

1- زیرسری جهت نصب نعل درگاه

2- اجرای نعل درگاه روی دیوار غیر باربر

3- اجرای نعل درگاه روی دیوار از بلوک سفالی

4- اجرای نعل درگاه روی دیوار باربر

5- نحوه اتصال سنگ نما به نعل درگاه

6- اتصال چارچوب در به نعل درگاه

7- نعل درگاه در دیوار دوجداره

8- نعل ذرگاه بتنی همراه با سایه بان

9- نعل ذرگاه بتنی بدون سایه بان

10- اتصال درب چوبی به چارچوب فلزی

11- اتصال چارچوب فلزی در به کف مابین فضای خیس و خشک

12- اتصال چارچوب فلزی در به کف و نعل درگاه

13- اتصال درب المینیومی به کف سرویس بهداشتی

14- جزییات درب یک لنگه آلمینیومی لولایی

15- جزییات درب دو لنگه فلزی لولایی

16- جزییات درب یک لنگه فلزی لولایی

17- درب کشویی

18- جزییات پنجره فلزی یک لنگه لولایی

19- جزییات پنجره فلزی دو لنگه لولایی

20- جزییات پنجره آلمینیومی یک لنگه کشویی

21- جزییات پنجره آلمینیومی لولایی

22- نصب پنجره آلمینیومی با چارچوب فلزی

23- نصب پنجره

24- نصب کف پنجره خارجی از سنگ

25- نصب کف پنجره خارجی از ورق گالوانیزه و داخلی از سنگ

26- نصب کف پنجره خارجی از ورق گالوانیزه

27- نصب کف پنجره بتنی با پوشش از ورق گالوانیزه

28- نصب کف پنجره داخلی ازکاشی