تگ های برتر

صعنت لجستیک و حمل و نقل بین المللی

مقایسه لجستیک در آلمان با ایران

قیمت
3,499 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 635 بار
ایجاد شده توسط: payan
فرمت‌های پروژه ppt
تعداد 22 صفحه

ابتدا صنعت لجستیک توضیح داده می شود سپس براسا امار بانک جهانی این صنعت را در ایران با این صنعت در المان مقایسه کرده و نتیجه گیری میکنیم.