تگ های برتر

حسابداری دارایی های نامشهود

قیمت
8,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 593 بار
ایجاد شده توسط: foorzesh (بهنام فروزش)
فرمت‌های پروژه pdf
تعداد 90 صفحه

در مقاله حاضر سعی نمودم بعد از تعاریف جامع و کاملی از داراییهای نامشهود و انواع این نوع داراییها، مروری بر حسابداری مربوط به این نوع دارایی ها و در ادامه فرایند شناسایی این نوع دارایی ها را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه گیری کلی باید گفت که با توجه به جایگاه امروزي داراییهاي نامشهود در تجارت جهان و نقشی که این داراییهاي ارزشمند می تواند در توسعه و کسب درآمد بیشتر براي بنگاههاي کوچک و بزرگ اقتصادي و دولت ها داشته باشد، مدیریت این نوع داراییها از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین بررسی های مزبور نشان می دهد امروزه حسابداری داراییهای نامشهود یکی از عوامل خیلی مهم در ارزیابی موفقیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادیست.