تگ های برتر

A* حل پازل یا نوکلوتیدها

الگوریتم A* حل پازل

قیمت
35,000 تومان
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 541 بار
ایجاد شده توسط: d4n (D 4N)

جابه جایی یک خانه برای رسیدن به هدف یا حل پازل یا ورود نوکلوتید به dna پروژه هوش مصنوعی  با الگوریتم A*

ورودی خانه های پازل داخل یک فایل تکست که برنامه ان ها را استفاده میکند