تگ های برتر

بررسی نوسانات کلسیم درون سلول

بررسی نوسانات کلسیم درون سلول (میپل)

قیمت
40,000 تومان
گروه‌ها
خریداری شده: 0 بار
بازدید: 502 بار
ایجاد شده توسط: shahab
فرمت‌های پروژه doc دیگر
تعداد 22 صفحه

در این پژوهش سعی در بررسی نوسانات یون کلسیم درون سلول را داریم. این شبیه سازی بیوفیزیکی مبتنی بر دو معادله دیفرانسیل کوپل شده میباشد. که دارای پارامترهای متعددی میباشد. در این شبیه سازی دو عامل مهم در غلظت یون کلسیم درون سلول و نوسانات ان یعنی مقدار کلسیم عبوری از غشا سلولی و مقدار غلظت پیام رسانهای عصبی که باعث تغییر در غلظت کلسیم میشوند به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته اند. شبیه سازی و حل دستگاه معادلات توسط نرم افزار میپل انجام شده است.

 

 

کلید واژه
نوسان کلسیم، کلسیم درون سلول، شبیه سازی